Rank
Cao Thủ
Tướng
32
Skin
16
Ngọc
90
Tài khoản #25Tài khoản #25Tài khoản #25Tài khoản #25Tài khoản #25